Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu, 2017

Kırmızı Şemsiye Derneği, Seks İşçileri için Sağlık Hizmet Yönetimi – T.C. Sağlık Bakanlığı’na yönelik el kitabı, 2017

İnterseks Bireylerin İnsan Haklarını Savunmak, Kaos GL & Pembe Hayat. 2016

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hekimler için LGBTİ Sağlığı Kitapçığı, 2016

KAOS GL Derneği, Sağlık Bakanlığı İçin LGBT Hakları El Kitabı / Ne Hastalık, Ne Suç, Ne Günah. LGBT Hakları İnsan Haklarıdır Kitabı, 2016

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Sağlık Çalışanları için Bilgilendirme Metni

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) LGBT Bireylerle Çalışma Eğitimi

Lambdaistanbul Ruh Sagligi Komisyonu 2015 Faaliyet Raporu