LGBTİ’lerle ilgili toplumsal önyargılar ve yanlış inanışlar nelerdir?

Önyargı 1, kişiler ya da gruplara karşı, onların kültürel, dinsel, etnik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da başka özellikleri nedeniyle geliştirilmiş olan kalıp yargılara dayalı kültürel bir davranıştır. Önyargı, bir grup veya grubun üyelerine karşı, olumsuz bir ön değerlendirme veya tutumu ifade eder. Hoşlanmama, hor görme, kaçınma, nefret etme gibi olumsuz duyguları içeren tutumlara da yol açarlar.

LGBTİ’lere dönük bazı önyargılar ve yanlış inanışlar:

 •      Eşcinsellik hastalıktır. *
 •      Sorunlu bir çocuklukları olmuştur.
 •      Çocukluklarında tacize uğramışlardır.
 •      Karşı cinsiyetin kötü davranışlarına maruz kalmışlardır.
 •      Geçici bir dönemdir.
 •      Kadın eşcinseller erkeksidir.
 •      Erkek eşcinseller kadınsıdır.
 •      Tüm trans kadınlar seks işçisidir.
 •      LGBTİ’ler hep gençtir.
 •      LGBTİ’ler genellikle belli meslekleri yaparlar.
 •      Müslüman LGBTİ’ler yoktur.
 •      Lezbiyenler erkek düşmanı feministlerdir.

* Eşcinselliğin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğu görüşü 40 yıl önce bilim çevrelerince sonlandırılsa da maalesef bu
konudaki tartışmalar ve aksi yönde uygulamalar günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Psikiyatrinin ve daha genel olarak
tıbbın, cinsellik, özellikle de eşcinsellikle ilgili takındığı tutum, o zaman o kültürde hakim toplumsal koşullardan, politik ve bilimsel çerçeveden etkilenmiştir. Eşcinsellik ‘üremeye yönelik olmayan cinsellik patolojiktir’ ön kabulü ile herhangi bir bilimsel çalışma olmaksızın hastalık olarak tanımlandı. 1960-70’li yıllarda yapılan nitelikli bilimsel araştırmalar sonucunda eşcinsel bireylerle heteroseksüel bireyler arasında psikolojik işlevler açısından fark olmadığı gösterilmiş, 1973 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), eşcinselliği, ruhsal hastalıkların sınıflandırıldığı DSM’den çıkarmıştır.

Kaynak: Dr. Seven Kaptan, “Eşcinsellik Tedavisi Olmayan Bir Hastalık Değildir, Hastalık Olmadığı için Tedavisi Yoktur!”, TAPV Görünüm, Temmuz 2013

LGBTİ+’lere yönelik önyargılara karşı uzmanların görüşlerine yer veren diğer yazılara aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

http://bianet.org/bianet/lgbti/165537-lgbti-ler-hakkinda-onyargilar-ve-gercekler

Notes:

 1. Murat Çekiç’in “Toplumsal Ayrımcılık ve Önyargılar” başlıklı sunumundan.