LGBTİ’ler için psikolojik sağlık neden önemli?

LGBTİ+’ler, toplumdaki çeşitli önyargılar nedeniyle fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet yoluyla ayrımcılığa maruz kalabiliyor. Ayrıca medya yoluyla veya şahit olarak da ikincil yollardan etkilenmeleri söz konusu olabiliyor. Yaşanan ayrımcılığın boyutuna, kim tarafından yapıldığına, ayrımcılığa maruz kalanın kişiliğine, öz-kaynaklarına ve destek sistemleri gibi unsurlara göre de etkilenmenin derecesi anlaşılıyor.

Dolayısıyla, LGBTİ+’lerin psikolojik anlamda olası olumsuz yaklaşımlar nedeniyle kırılgan bir grup olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, kimlik bütünlüğünü ve psikolojik sağlıklarını koruyabilmek adına doğru bilgiye ve yönlendirmeye erişimleri oldukça önemli.