Kavramlar

LGBTİ’nin açılımı: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks.

Ayrıca 2016 İstanbul Onur Haftası bu yıl isminin sonuna “+” ifadesini ekledi. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu, geçtiğimiz yıllarda eklenen İnterseks harfinden sonra bu yıl eklenen + işaretini “hareketimizde aslında gökkuşağı paletinin tüm kombinasyonlarının var olduğunu ve dışarıdan bakarak kimseye kimlik tayin edemeyeceğimiz bilincinin toplumsallaştırılmasını amaçlıyoruz” şeklinde açıklıyor.

Biyolojik/bedensel cinsiyet: Kişinin kromozomlarına, hormonlarına, genital organlarına.. kısaca biyolojik özelliklere bakılarak doğumda atanan cinsiyettir. Kadın ve erkek olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bu iki sınıflandırmanın dışında; kromozom yapıları, hormonları ve/veya genital organ yapıları farklı varoluşlar, interseks bireyler vardır.

Cinsel yönelim: Kişinin cinsel ve/veya romantik olarak hangi cinsiyete yöneldiğidir. Tanımlanmış 3 cinsel yönelim vardır: eşcinsel (homoseksüel), biseksüel, heteroseksüel. Aseksüellik de kimi zaman cinsel yönelim başlığı altında ele alınır. Cinsiyet kimliğinde olduğu gibi cinsel yönelimde de kişiler kendilerini daha geniş bir yelpazede tanımlayabilir. 

Cinsiyet kimliği: Doğumla atanan cinsiyetten bağımsız olarak; kişinin kendini nasıl algıladığı, hissettiği ve tanımladığıdır. Cinsiyet kimliği biyolojik cinsiyetle örtüşebilir ya da farklı olabilir. Kişiler kendilerini kadın ve erkek dışında, cinsiyetsiz, iki cinsiyetli, transgender gibi birçok farklı şekilde tanımlayabilir.

Toplumsal cinsiyet ifadesi: Cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak; kişinin dış görünüşü, giyim tarzı, beden dili, konuşma şekli, davranışları.. ile kendini sergileyişi ve ifade edişidir. Cinsiyet ifadesi; kadınsı, erkeksi ya da androjen olabilir. Kadınsılık ve erkeksiliğe ilişkin kodlar toplumsal cinsiyet rolleri ile belirlenmiştir. Bu kodlar toplumdan topluma farklılık gösterebilir ve zaman içinde değişebilir.

Kişiler cinsiyet kimliklerini, yönelimlerini, ifadelerini aşağıdaki spektrumun herhangi bir yerinde, aynı anda farklı yerlerinde ya da dışında tanımlayabilir.

kurabiye-cinsiyet

Görsel: “Genderbread Person”, The Social Justice Advocate’s Handbook: A Guide to Gender, Yazar ve İllüstatör: Sam Killermann, September 4, 2013