Haklarımız

4c2c79a9c9978
Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health) Cinsel Haklar Bildirgesi

Cinsel haklar; özgürlüğe, onura ve her insanın eşitliğine dayalı evrensel insan haklarıdır. Sağlık ana insan haklarından biri olduğuna göre cinsel sağlık da temel bir insan hakkı olmalıdır. Bireylerin ve toplumların cinsel sağlıklarının gelişiminin temini için aşağıdaki cinsel haklar tanınmalı, teşvik edilmeli ve toplumlar tarafından savunulmalıdır. Cinsel sağlık; cinsel hakların tanındığı, saygı gördüğü ve uygulandığı ortamlarda mümkündür. 

Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) genel kurulu, 26 Ağustos 1999 tarihinde Hong Kong´da yapılan 14. Dünya Seksoloji Kongresi’nde evrensel cinsel haklar deklarasyonunu kabul ve ilan etmiştir.

1. Cinsel özgürlük hakkı. Bireyler tüm cinsel potansiyellerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. Ancak her çeşit cinsel baskı, zorlama, istismar ve taciz bu özgürlüğün dışındadır ve hiçbir şekilde kabul edilemez.

2. Cinsel otonomi, cinsel bütünlük ve beden güvenliği hakkı. Bireyler kendi kişisel ve sosyal etikleri çerçevesinde, cinsel yaşamlarıyla ilgili karar verebilme hakkına sahiptir. Bu hak aynı zamanda kişilerin işkence, yaralanma ve her çeşit şiddetten arınmış olarak bedenlerini kontrol etmelerine ve zevk almalarına olanak verir.

3. Cinsel mahremiyet hakkı. Bireyler, başkalarının cinsel haklarına müdahale etmedikleri sürece, yakınlaşma konusunda bireysel karar verme ve davranma hakkına sahiptir.

4. Cinsel eşitlik hakkı. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, ırk, sosyal sınıf, din veya fiziksel ve zihinsel engel gözetilmeden, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmama hakkıdır.

5. Cinsel haz hakkı. Otoerotizm de dahil olmak üzere fiziksel, psikolojik, zihinsel ve ruhsal iyiliğin kaynağıdır.

6. Cinselliğin duygusal ifadesi hakkı. Bireyler cinselliklerini iletişim, dokunma, duygusal ifade ve/veya aşkla ifade edebilme hakkında sahiptir.

7. Özgürce cinsel ilişkiler oluşturma hakkı. Bireyler evlenip evlenmemekte, boşanıp boşanmamakta ve her türlü cinsel ilişkiye girip girmemekte özgürdür.

8. Üremeyle ilgili özgür ve sorumlu seçim yapabilme hakkı. Bireyler, çocuk sahibi olup olmamayı seçme, çocuk sayısına ve hangi aralıkla olacağına karar verme, doğurganlığın düzenlenmesi ile ilgili tüm tedavilere tam erişim hakkına sahiptir.

9. Bilimsel araştırmaya dayalı cinsel bilgi edinme hakkı. Cinsel bilgilerin bilimsel ve etik araştırmalar sonucu elde edilmiş olması ve toplumun tüm kesimlerine uygun yollarla yayılması gerekir.

10. Kapsamlı cinsellik eğitim hakkı. Doğumdan başlayarak yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve bütün sosyal kurumları kapsamalıdır.

11. Cinsel sağlık hizmeti hakkı. Tüm cinsel kaygı, sorun ve bozuklukların önlenmesi ve tedavisi hizmetleri herkes için mevcut ve ulaşılabilir olmalıdır.

Cinsel haklar temel ve evrensel insan haklarındandır! 


Kaynak:

http://www.cetad.org.tr/page.aspx?menu=18

Yaz kızım...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.