LGBTİ Bireylerin Karşılaşabileceği Psiko-Sosyal Sıkıntılar Nelerdir?

Toplumdaki LGBTİ’lere dönük olumsuz önyargı, yaklaşım ve baskılar nedeniyle, kişide çeşitli psikolojik sıkıntılar gelişebilir. LGBTİ olduğunu henüz yeni fark etmek, kimlik karmaşası yaşamak ve kendini yalnız hissetmek, ailesine, akrabalarına veya arkadaşlarına açılıp olumsuz tepkiler almak; dışlanmak, hor görülmek, aşağılanmak, kimliğinden ötürü psikolojik, fiziksel, cinsel şiddete maruz kalmak, sosyalleşememek, aldatılmak, terk edilmek gibi yaşantılar, yoğun stres yaşanmasına neden olabilirler.

Her bireyin stres karşısında verdiği tepkiler farklı olmakla beraber, yoğun yaşantıların ardından psikolojik sıkıntılar yaşanabilir. Bunlardan bazıları:

-Uyku, iştah sorunları,

-Kâbuslar görmek,

-Kaygılı, depresif hissetme ya da hiçbir şey hissetmeme,

-Olan bitene ya da kendine yabancılaşmış hissetme,

-Yoğun korku ve panik hissetme,

-Karamsar düşünceler,

-İçe kapanma isteği ve sosyalleşmekten kaçınma,

-Madde ve alkolü kötüye kullanım,

-Bedende nedensiz ağrılar ve bayılmalar,

-Yok olma isteği ve intihar düşünceleri.

Bu psikolojik belirtilerle, yaşanan yoğun stres neticesinde karşılaşılabilir.

Yaz kızım...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.